Laster...

Deltakerombudet søker NK!

Deltakerombudets oppgave er å være deltakernes talerør inn i ledergruppen og å ivareta deltakernes interesser, dette kommer i mange ulike former, og deltakerombudet og dets team tar seg et vidt spekter av saker som kan innebære alt fra tilretteleggingssaker til saker om de som føler seg urettferdig behandlet, eller rett og slett de som bare trenger å prate litt. Deltakerombudet har også et tett samarbeid med crewombudet, som tilsvarende ivaretar crewets interesser.

Deltakerombudet søker nå en nestkommanderende som brenner for deltakerne på TG og arrangementet i sin helhet.

Den ideelle kandidaten:
– Har et godt hjerte og tar seg tid til å lytte til de rundt seg.
– Setter deltakerne øverst og jobber for at deltakerne skal ha en best mulig opplevelse av TG.
– Har et ønske om å selv søke til vervet som deltakerombud i fremtiden.
– Har kapasitet til å jobbe aktivt med planleggingen av TG gjennom hele året, også etter påsken.
– Er klar til å steppe inn på kort varsel dersom deltakerombudet blir fraværende.

Oppgaver som nestkommanderende deltakerombud kan f.eks være:
– Sørge for tilrettelegging for deltakere som har spesielle behov.
– Delta i ledergruppemøter og tale deltakernes sak.
– Bidra til rekruttering av ombudsteamet og utvikling av disse.
– Ta seg av henvendelser på mail og følge opp disse.

Deltakerombudets oppgaver er dog veldig variert, så det vil ikke være mulig å definere en klar liste over arbeidsoppgaver.

Ved spørsmål, ta kontakt med Deltakerombud Morgan: morgan@gathering.org
Søknad kan sendes til morgan@gathering.org innen 10.08 kl. 23:59