Laster...

Kommunikasjon søker nestleder!

Kommunikasjon er en stabsfunksjon som rapporterer til The Gatherings ledelse. Vi søker nå etter en nestleder som har god kapasitet før, under og i etterkant av The Gathering 2022.

Som nestleder vil du måtte påregne minimum et par timers arbeid pr. uke i tillegg til perioder med større arbeidstrykk. Du er også stedfortreder for kommunikasjonsansvarlig ved behov. Det er viktig at du er nysgjerrig og tar initiativ, sånn at du hele tiden er oppdatert på hva som rører seg. Nestleder gjør i det daglige de ordinære oppgavene til kommunikasjonsteamet.

Kommunikasjon jobber hovedsakelig med rådgivning, PR, medietrening, strategisk kommunikasjon og pressekontakt. Du må være glad i å snakke med og omgås mennesker, en relasjonsbygger og menneskekjenner.


Kommunikasjonsteamets oppgaver vil omfatte, men er ikke begrenset til:

 • Å rådgi ledergruppen og mellomledere
 • Å ha kontakt med det lokale og nasjonale næringslivet, samt lokale og nasjonale myndigheter ved behov.
 • Medietrening
 • Strategisk kommunikasjon
 • Pressekontakt
  • Skrive pressemeldinger
  • Være talsperson


Som en del av kommunikasjonsteamet vil du få:

 • En grundig innføring, god opplæring og tett oppfølging.
 • Mye ansvar
 • Stor frihet
 • Jobbe aktivt med, samt utvikle en sterk merkevare (The Gathering)
 • Muligheten til å engasjere og inspirere mennesker gjennom kurs, foredrag og coaching.


Hvem er du?

Du er en trygg og nysgjerrig person som liker å jobbe selvstendig og i team, som evner og stadig veksle mellom langsomt og hurtig arbeid.

Hvordan søke?

Skriv litt om deg og det du synes måtte være relevant, dine forventninger til rollen som nestleder og noen ord om hvilke forventninger du har til meg som din leder.

Send spørsmål og søknad til simon@gathering.org
Telefon: 400 50 100

Søknadsfrist: 10.08, kl. 23:59.