Laster...

Konstruksjonsreglement

Sikkerhetsteamet har egne konstruksjonsledere som vil hjelpe dere, om dere har spørsmål rundt dette. Disse vil også være tilstede i Vikingskipet for å godkjenne konstruksjoner fortløpende under avvikling.

Alle konstruksjoner skal være stødige, stabile og bygget i materialer som ikke brenner lett. Lettantennelige stoffer som plast, papp og papir tillates ikke som en bærende del av konstruksjonen, men kan godkjennes dersom dette utelukkende er en del av dekorasjonen.

Søk gjerne på internett og se hva andre har gjort tidligere år, med tanke på design og utforming. Det er mange smarte løsninger som har blitt brukt før.

Alle unntak fra reglene nedenfor vil utløse krav til søknad. Søknad, gjerne med bilder og skisser av konstruksjonen sendes til konstruksjon@gathering.org.

Godkjenning:
Konstruksjonen kan ikke overstige bredden og dybden på den plassen du/dere har fått tildelt. Maks størrelse på konstruksjonen er 120 cm i bredde og 55 cm i dybde. (Konstruksjonen kan ikke være til hinder for kabler og lignende som blir ført på bordradene). For to plasser blir det da 240 cm i bredde, og 55 cm i dybde. Husk! Dette er utvendige mål på konstruksjonen.

Alle konstruksjoner som blir godkjent, vil få et godkjenningsark som til enhver tid skal være synlig plassert på konstruksjonen. – Det bør tas høyde for at
denne kan stiftes på et synlig sted i din konstruksjon. Hyller uten godkjenning, eller manglende dokumentasjon for godkjenning, kan bli pålagt fjernet, eller
vurdert på nytt.

I tillegg skal disse reglene følges:

 1. Hyller kan ikke komme i konflikt med switchstativene som står på bordplatene. Switchstativ vil alltid ha førsteprioritet ved en eventuell konflikt, det
  samme gjelder annen førende eller fast infrastruktur.
 2. Konstruksjoner som har en høyde på over 2 meter oppå bordplaten, må det søkes om særskilt tillatelse for. Denne søknaden sendes til konstruksjon@gathering.org og må inneholde mest mulig informasjon, samt plassen denne skal stå på. Bilder og tegninger er et pluss
 3. Det tillates ikke konstruksjoner over gangpassasjer, mellom bord-radene
 4. Det er ikke anledning til å skru fast, feste eller på noen måte ødelegge bordene for en konstruksjon. Man kan heller ikke basere seg på at konstruksjonen kan festes i bordene. Konstruksjonen må være stødig nok til å kunne stå uavhengig av andre gjenstander
 5. Elektriske installasjoner skal være forsvarlig sikret, ingen åpne koblingsbokser eller lignende tillates.
 6. Skulle en konstruksjon bli plassert midt mellom to paller, slik at bordplaten tar størstedelen av vekten, kan Sikkerhet pålegge krav om forsterkning av bordplaten.
 7. Det er ikke tillatt med svai eller tegn til svikt. Gjelder bordplatene og hele konstruksjonen din.
 8. Deltakere må påregne regelmessig kontroll av konstruksjon under arrangementet.
 9. Deltakere skal ha godkjenningsarket godt synlig og tilgjengelig til enhver tid.
 10. Vi oppfordrer alle deltakere som skal ha med musikkanlegg, at disse er av en slik størrelse at de kan plasseres i hyllekonstruksjonen. Se de generelle sikkerhetsreglene for veiledninger angående størrelse osv.
 11. Sikkerhet kan pålegge at en konstruksjon blir bygget om, eller tatt ned, om den ikke oppfyller kravene, eller at vi anser at den utgjør en fare forandre eller ødelegger for arrangementet.

Konstruksjonen må fjernes etter The Gathering. Du kan enten ta denne med deg hjem, eller du kan deponere den i containeren som blir satt i nordenden av Vikingskipet på søndagen.

Er dere i tvil om noe rundt konstruksjonen deres? Ta kontakt med konstruksjon@gathering.org.

Vi oppfordrer alle som skal bruke konstruksjoner, til å ha årets tema i bakhodet når dere gjør alt klart for The Gathering.