The Gathering

5 - 9. April 2023 | Vikingskipet, Hamar

Laster...

Sikkerhet

Sikkerhet, trygghet og trivsel er viktig for oss. Vi vil at alle skal ha en trygg og god påske i Vikingskipet, og har frivillige som passer på døgnet rundt.

Vi har samlet den viktigste sikkerhetsinformasjonen under disse sidene. I tillegg kan du se på vår informasjon til foreldre, samt brev fra sikkerhet- og beredskapsansvarlig.

Hvis du har noen flere spørsmål rettet til sikkerheten under arrangementet etter å ha lest dette kan du sende en e-post til sikkerhet@gathering.org.

Ved en nødsituasjon eller brann

Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg, samt at alle taklys vil bli skrudd på. I en slik situasjon skal du umiddelbart bevege deg til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner fra crewet og sikkerhetsvaktene. Sikkerhetsvaktene vil ha gule refleksvester.

Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg alltid instruksjoner fra crewet, brannmanskap og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd umiddelbart og følg instrukser gitt over PA-anlegg og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

Behov for øyeblikkelig hjelp

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp. Dersom det er umiddelbar fare for liv og helse, ring politiet på 112. Husk
å melde i fra til crew raskest mulig, slik at vi kan hjelpe til i påvente av at politiet ankommer.

Medisinsk nødstilfelle

For umiddelbar hjelp i medisinske nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om øyeblikkelig hjelp fra Førstehjelp, eller ring ambulanse på 113
dersom liv og helse er i umiddelbar fare. Husk at TG har lege og helsepersonell i beredskap inne i Vikingskipet til enhver tid – det er viktig at disse ressursene kommer raskt til stedet for å kunne starte behandling om nødvendig.

Vi i Sikkerhet og Førstehjelp er her for å hjelpe til, og kan starte håndtering av ulike situasjoner umiddelbart. Ta derfor snarest mulig kontakt med et
crewmedlem, som igjen kan formidle ditt behov for bistand til vår koordinerende vaktleder umiddelbart.