Laster...

Reglement

Dette er The Gatherings reglement. Her finner du ulike regler og retningslinjer som er satt ned for at alle skal trives på The Gathering. Den er bygget opp
med hensikt å sørge for at alle får en så god som mulig opplevelse, både deltakere, crew, samarbeidspartnere og ledelse.

 

Vennligst les gjennom vårt reglement nøye og følg den med tanke på at vi alle har et felles ansvar for å sørge for at The Gathering er en god arena og et
fristed for både unge og gamle dataentusiaster. Om du har tilbakemeldinger om vårt reglement, eller om du mistenker at noen ikke følger vårt reglement,
vennligst ta kontakt snarlig. Vi vil gjerne høre fra deg.

Alle disse reglene er skrevet i tråd med KANDUs Code of Conduct, og øvrige styringsdokumenter for organisasjonen.

TL;DR?

Vi skjønner at reglementet kan være langt å lese gjennom. Derfor skal det være lett å navigere seg gjennom om det er noe spesifikt du vil finne frem til.
Det viktigste er å ta vare på seg selv og andre, være hyggelig mot de rundt deg og respektere den informasjonen som kommer fra offisielle kanaler.

 

Hvem må følge reglementet?

Vi forventer at alle som befinner seg på The Gathering følger vårt reglement. Det inkluderer, men er ikke begrenset til alle deltakere, crewmedlemmer,
samarbeidspartnere, gjester og ledere. Brudd på dette reglementet kan føre til konsekvenser som advarsler, utestengelse fra arrangementet og politianmeldelse, avhengig av hvor grovt vi anser bruddet å være. The Gathering reserverer seg retten til å utestenge enhver person fra arrangementet uten å refundere billett eller dekke hjemreise for nevnte person.

Hvem håndhever reglementet?

Det er Sikkerhet som har ansvar for å håndheve arrangementets reglement. Eventuelt innførte sanksjoner og konsvekvenser på grunn av regelbrudd vil alltid behandles av sikkerhetsledelsen etter egne føringer. Sikkerhetsvaktene kan på generelt grunnlag, også subjektivt, gi advarsler og foreta beslag av uønskede gjenstander. Det er sikkerhet- og beredskapsansvarlig som har øverste ansvar for beslutninger vedrørende sikkerhet og beredskap for The Gathering. I de mer alvorlige sakene vil Sikkerhet involvere politiet, dersom dette er ansett nødvendig. Ved lov- og regelbrudd under skjerpende omstendigheter, kan Sikkerhet, kun i samråd med Politiet, iverksette sporingstiltak på nettverket for å finne ut hva, og hvor ulovlig materiale er delt fra.

Alvorlige saker meldes også til KANDU, i tråd med arrangementets instruks for dette. Ledere for Sikkerhet og Førstehjelp kan også om nødvendig, beslutte å sende deltaker, crew eller andre hjem på grunn av helse- eller smittevernmessige årsaker

Hva om jeg har spørsmål om reglementet?

Om du har spørsmål til noe som står i reglementet, kan du ta kontakt med Sikkerhetscrewet eller Deltakerombudet. Disse kan treffes på henholdsvis:

Dersom du er crew kan du kontakte crewombudet:

Dersom du er partner kan du kontakte sponsorcrewet:

Sponsor: sponsor@gathering.org

Spørsmål vedrørende hyller og konstruksjoner kan sendes til konstruksjon@gathering.org. Se konstruksjonsreglement.

Hva om jeg oppdager brudd på reglementet?

Oppdager du at noen bryter vårt reglement, ta kontakt med sikkerhetscrewet eller et annet crewmedlem. 

Ved brudd på norsk lov, kontakt Sikkerhet, så vi kan hjelpe deg å kontakte politiet. 

Ved fare for liv og helse, kontakt alltid relevant nødetat på nødnummer:

 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Brann: 110 

  (Varsle også Sikkerhet / Crew umiddelbart) 

I. Plikter som deltaker

På The Gathering ønsker vi at alle skal ha det bra, og respektere hverandre. Derfor er du som deltaker pliktig til noen ulike punkter.

 

1. Legitimasjon

Vi ber om at alle deltakere kan identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort,
bankkort med bilde eller annet nasjonalt eller internasjonalt ID-bevis godkjent av norske myndigheter. Dersom du eller ditt barn som skal på TG ikke har noen form for gyldig legitimasjon, ber vi deg ta kontakt med deltakerombudet

 

2. Deltakere under 16 år

Deltakere som ikke har fylt 16 år innen de ankommer TG må ha samtykke fra foresatte for å delta på The Gathering. Dette samtykket leveres i form av et signert samtykkeskjema som lastes opp på GeekEvents eller tas med i fysisk form. Deltakere under 16 år som ikke har samtykke vil avvises.

Samtykkeskjema kan lastes ned her: Samtykkeskjema

 

3. Vær årvåken og ta vare på andre

Du plikter til å være årvåken og ta vare på andre rundt deg. Ser du noen som ser ut til å ikke ha det bra, snakk med personen eller tilkall hjelp. Det minste du kan gjøre er å si ifra til et crewmedlem. Vi har alle et felles ansvar med å ta vare på de rundt oss.

 

4. Ved nødsituasjon

Dersom det oppstår en situasjon der hallen må evakueres vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg, samt at alle taklys vil bli skrudd på og eventuelle sceneshow vil stanses.

Dersom du spiller musikk eller andre høye lyder, slå av denne lyden dersom det er forsvarlig å gjøre før du evakuerer. Gå så til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller annen bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner fra crewet. Sikkerhetscrewet vil være iført gule refleksvester.

Dersom du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg instruksjoner fra crewet, brannmannskap og politiet, samt informasjon gitt over PA-anlegg eller megafoner.

Sikkerhetscrewet vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112 eller ambulanse på 113 dersom det er umiddelbar fare for liv og helse. The Gathering har en medisinsk beredskap med personell og leger som har god kunnskap om livreddende førstehjelp og disse vil raskt komme til stedet dersom du varsler et crewmedlem.

 

II. Uønskede gjenstander

Det er noen gjenstander som ikke er ønsket på The Gathering, husk at norsk lov gjelder også her. Vår liste over uønskede gjenstander kan aldri være
komplett, og sikkerhetscrewet kan derfor utøve skjønn ved gjenstander som ikke er beskrevet i listen her.

 

1. Våpen og våpenlignende gjenstander

Vi ønsker ingen slags våpen eller våpenlignende gjenstander på The Gathering, dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Skytevåpen og andre innretninger designet for å avfyre prosjektiler. Dette inkluderer også sprettert med mer. 
 • Kniver, økser og andre skarpe innretninger som kan gjøre alvorlig skade.
 • Slagvåpen som balltre, slåsshansker og andre stumpe gjenstander som kan gjøre alvorlig skade.

Her kan det gjøres unntak for våpenreplikaer som tilhører cosplay og som det er tydelig at ikke utgjør noen trussel. Ta kontakt med sikkerhetscrewet eller arrangør av cosplaykonkurransen dersom du er usikker.

 

2. Hvitevarer og annet som drar mye strøm

Du kan ikke koble på hvitevarer og annet som drar mye strøm på strømnettet til The Gathering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Vannkoker
 • Mikrobølgeovn
 • Kjøleskap/Kjøleboks
 • Kaffetrakter
 • Varmeskap/Varmeboks
 • Lader til elektrisk sparkesykkel, hoverboard eller andre kjøretøyDette gjelder uavhengig av om produktet kobles direkte på strømnettet via vanlig kontakt, eller via en datamaskin ved for eksempel en USB-kontakt.

3. Laserpekere og kraftige lommelykter

For å hindre at noen blir skadet tillates ikke bruk av laserpekere eller svært kraftige lommelykter.

 

4. Lufthorn

For å hindre skader tillates ikke bruk av lufthorn på The Gathering.

 

5. Droner

Det tillates ingen bruk av droner innendørs. For flygning utendørs henviser vi til Luftfartstilsynets regler. 

 

6. Motoriserte kjøretøy

Elektriske hoverboard, sparkesykler, skateboards og andre motoriserte kjøretøy tillates ikke innendørs. Det kan bli ganske trangt mellom radene, og for å hindre ulykker kan du ikke bruke eller lade slike kjøretøy innendørs.

 

7. Svært kalde materialer

Det er ikke tillatt å ta med, eller bruke svært kalde materialer som tørris eller flytende nitrogen på The Gathering.

 

8. Store lydanlegg

Medbrakt lydanlegg skal plasseres på tildelt plass og ikke blokkere rømningsveier og fri ferdsel mellom rader og i midtgang.

Sikkerhet kan dersom lydnivået fra større lydanlegg anses uforsvarlig eller på annen måte blir kilde til konflikt, pålegge eier å dempe lyden.

 

III. Uønskede handlinger

I tillegg til at vi forventer at deltakere på The Gathering følger norsk lovverk og respekterer andre rundt seg, finnes det også flere handlinger som ikke skal utføres på eller i tilknytning til The Gathering.

 

1. Voldelig eller grenseoverskridende atferd

Alle deltakere skal respektere hverandre og hverandres grenser, og det er viktig å ta hensyn til at personer er ulike og oppfatter situasjoner ulikt. Selv om du er glad i klemmer, er det ikke sikkert den som sitter ved siden av deg ønsker å få en klem av deg.

Ingen slags voldshandlinger eller grenseoverskridende atferd aksepteres på The Gathering, og om dette oppdages vil det slås hardt ned på. Dette gjelder også psykiske voldshandlinger som verbal mobbing eller lignende. Vi ønsker at alle skal oppleve The Gathering som et trygt og godt sted å være.

 

2. Salg av produkter

Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangør gitt før arrangementet starter.

Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Det tillates heller ikke salg eller markedsføring av koffeinprodukter som ikke er godkjent for salg i Norge. Dette gjelder blant annet koffeintabletter, koffeinholdige drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen. Dette gjelder også om det er privat fra person til person. Koffeinprodukter du tar med til eget bruk, er ditt ansvar.

 

3. Alkohol

All alkoholholdig drikke er forbudt både på arrangementet og området rundt, inkludert parkeringen. Alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billett- eller transportutgifter.

 

4. Røyking

Røykeloven gjelder også på The Gathering. Ingen form for sigaretter, heller ikke e-sigarett/vape er tillatt brukt innendørs. Røyking er kun tillatt på angitt inngjerdet område utenfor hovedinngangen. 

 

5. Uautorisert inngang

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkspunktene er forbudt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen, og det er kameraovervåkning døgnet rundt. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser. Husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg.

 

6. Tyveri

Vi anbefaler at du ikke legger penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander som er lett å ta med seg synlig. The Gathering får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Er du alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er til stede. Skriv ned serienummer, slik at vi kan identifisere din eiendel dersom vi får den inn. 

Kontakt sikkerhet om noe er stjålet, eller Service:Desk dersom du mister noe. Finner du noe som ikke er ditt, leveres dette til Service:Desk. Alt av tyveri må anmeldes på politiets nettsider eller til politiet direkte.

The Gathering kan ikke hjelpe med anmeldelser. Dersom du er vitne til tyveri, eller ser andre være i besittelse av dine gjenstander som er meldt savnet, ta kontakt med sikkerhet umiddelbart.

7. “Gaffing” og frihetsberøvelse

Det tillates ikke å benytte tape, “gaffatape”, eller andre midler til å feste personer fast i for eksempel stoler og bord, eller på annen måte holde noen tilbake verken med eller uten personens tillatelse. Dette er fordi vi til enhver tid er avhengige av å kunne sørge for en effektiv evakuering av Vikingskipet i en nødsituasjon. I tillegg kan limet som finnes på enkelte typer tape forårsake hudskader om det kommer i direkte kontakt med huden. I grove tilfeller vil man risikere konsekvenser for deltakelse ved arrangementet.

8. Sovende personer

Det tillates ikke at personer som sover blir utsatt for handlinger som kan antas å påvirke dem negativt når de våkner, dette inkluderer, men er ikke begrenset til å tegne, helle vann på, bygge ting rundt, skrive på etc. Søvn er svært viktig, også på The Gathering

9. Ødeleggelser og hærverk

Hærverk og ødeleggelser er ikke tillatt, og arrangementet minner om de alminnelige norske lover. Personer som uaktsomt, eller forsettlig ødelegger eller utfører hærverk en annen persons eiendeler vil kunne stå økonomisk ansvarlig for utbedring og erstatning. I tillegg risikerer man konsekvenser for deltakelse ved arrangementet. Ødeleggelser eller hærverk på Vikingskipets eiendom vil slås hardt ned på. Husk at dersom stolen til naboen er hvit og fin, la den forbli sånn – tegn ikke på den, før eieren uttrykkelig sier at du får lov.

IV. Billetter

Ved kjøp av billetter til The Gathering, gjelder visse regler og restriksjoner. I tillegg til det som er beskrevet i norsk lovverk, har vi noen tilleggsbestemmelser.

 

1. Refusjoner

I utgangspunktet er billetter ikke refunderbare. Likevel har vi valgt å tillate refusjoner med noen restriksjoner.

Full refusjon (minus billettavgift) er mulig i starten av billettsalget. Nøyaktig dato er beskrevet på gathering.org.

50% refusjon (minus billettavgift) er mulig litt lenger enn full refusjon. Nøyaktig dato er beskrevet på gathering.org.

Etter dette vil ingen refusjonsforespørsler godkjennes.

 

2. Videresalg

Videresalg av vanlige deltakerbilletter er tillatt, men kun til samme eller lavere pris enn du selv kjøpte billetten for, jfr. svartebørsloven

Videresalg av billetter som er du har fått gratis er ulovlig, jfr. svartebørsloven. Du har lov til å gi gratisbilletter videre til andre.