Laster...

Brev fra sikkerhetsansvarlig

Hei foreldre og foresatte.

Jeg heter Daniel Justsen og er sikkerhet- og beredskapsansvarlig på The Gathering.

Jeg har tenkt til å fortelle litt om hvilken bakgrunn jeg har, samt litt om hvordan vi er organisert og hvordan vi drifter vaktholdet og den medisinske beredskapen under The Gathering.

Hvem er jeg?

Jeg har vært med i crewet på TG siden 2010, alle årene i det som nå kalles “Beredskap”. Jeg har hatt ulike lederstillinger innen sikkerhet på TG siden 2012. Ved siden av TG har jeg flere års operativ erfaring fra ambulansetjenesten og som operasjonsleder ved AMK-sentralen i Drammen, og nå som rådgiver for stab og administrasjon for Prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus hvor jeg arbeider med en del med kvalitet, fag og analyser. Ved siden av alt dette driver jeg også et selskap som leverer beredskap for arrangement og tilrettelegging av både sikkerhet og medisinsk beredskap. I tillegg til lang erfaring fra helsevesenet, har jeg også mange års erfaring fra vaktselskap, utdannet som både vekter og som ordensvakt, med videreutdanning innen objektsikring, konflikthåndtering, deeskalerende kommunikasjon, arrestasjonsteknikk m.m. Jeg tar derfor ydmykt med meg en allsidig kompetanse inn i denne lederrollen, med ansvar for beredskapen her i Vikingskipet i påskeuken.

Vårt eget sikkerhetsteam

Vi har arrangert The Gathering i Vikingskipet i over 20 år, så vi kjenner skipet veldig godt. Vi har i alle år hatt et tett og nært samarbeid med Hamar kommune, alle nødetatene på Hamar og Hamar Olympiske Anlegg som drifter Vikingskipet. Brannvesenet holder til i en bygning rett ved Vikingskipet, politiet er ofte innom for å lære noe nytt og vi har en god dialog med legevakten og kommuneoverlegen på Hamar.
Sikkerhetsseksjonen på The Gathering kan deles inn i 2 hovedområder; Sikkerhet og Førstehjelp. Disse er igjen delt inn i 3 skift som jobber hele døgnet, hele uken igjennom. I tillegg til disse to, er det for 2022 opprettet en egen gruppe som arbeider målrettet med smittevern.

Sikkerhet har noen faste poster hvor det gjøres adgangskontroll. Mesteparten av jobben gjøres imidlertid ute blant deltakerne hvor inndelte streiflag går rundt, svarer på spørsmål, prater med deltakerne og gjør sitt beste for at alle trives. Sikkerhet har også ansvaret for å sjekke at alle medbrakte hyllekonstruksjoner er forsvarlig bygget og satt opp – alle hyller skal godkjennes underveis.

Førstehjelpsteamet bemanner førstehjelpsstasjonen inne i Vikingskipet, i tillegg til at de gjør regelmessige streifrunder. Bakgrunnen til de aller fleste av disse, er fra helsevesenet eller forsvaret. Felles for de, er at de har evnen til å holde hodet kaldt og at de er flinke til å prate med mennesker. De aller fleste hendelser som involverer førstehjelpsteamet, skyldes i stor grad mangel på søvn, næring og som resultat av allergier. Førstehjelpsteamet har lege i beredskap i Vikingskipet hele døgnet, og dyktige frivillige står alltid klare for å hjelpe til med stort og smått. I påskeuken vil den medisinske beredskapen stå tungt i fokus, nettopp for å sikre at alle har det bra, også hvis uhellet først er ute. 

Både Sikkerhet- og Førstehjelpsteamet har egne, døgnbemannede faste kontorer hvor deltakerne kan henvende seg om det er noe. Vi har også et tett samarbeid med Deltakerombudene og Informasjonsdesken slik at vi bistår hverandre raskt om det er behov for svar eller avklaringer.

For The Gathering 2023 stiller vi skjerpede krav til smittevern som følge av pandemisituasjonen vi har vært igjennom og de ringvirkningene denne har medført. Smittevern har så klart et stort fokus hos oss, og har preget festivaler rundt om i Norge i lang tid. Selv om pandemien i utgangspunktet ikke lenger er et tema, må vi fremdeles ha fokus på koronaviruset og andre smittsomme sykdommer – spesielt når vi er så mange mennesker samlet på ett sted over så mange dager. Vi har tett dialog med offentlige helsemyndigheter, og innretter oss etter faglige anbefalinger herfra. Internt hos oss er det opprettet en egen faggruppe som arbeider målrettet med dette, slik at TG skal være et trygt tilholdssted i påsken. Per i dag ser vi på gledelig vis ingen smittevernmessig årsak til at den overordnede gjennomføringen av arrangementet blir negativt påvirket. Hva angår smittsomme sykdommer i Vikingskipet, vil vi som tidligere, forbeholde oss retten til å sende deltakere hjem dersom vi anser dette som nødvendig for å ivareta vår rolle som ansvarlig arrangør, og besørge den overordnede sikkerheten og ansvar for å begrense smitte.

Forhåndsregler

The Gathering samler potensielt over 5500 mennesker i Vikingskipet. Selv om vi ønsker at alle er snille og greie, så er det viktig å ta noen forhåndsregler:

  • Ikke la små verdisaker som lommebok, bankkort, usb-pinner, datautstyr o.l. ligge lett tilgjengelig på plassen.
  • Noter ned serienummer/IMEI-nummer på telefonen. Da blir det enklere å stenge denne, om den blir borte.
  • Ha det ryddig på plassen din, da er det ikke så lett at ting blir borte.
  • Bli kjent med sidemannen din, pass på hverandre.
  • Bli kjent med nærmeste faste kontaktpunkt for sikkerhet eller førstehjelp, dersom noe skulle oppstå underveis.

Med vennlig hilsen
Daniel Justsen
Sikkerhet- og beredskapsansvarlig
The Gathering