Laster...

Konstruksjonsregler

Sikkerhetsteamet har en egen konstruksjonsansvarlig som vil hjelpe dere, om dere har spørsmål rundt dette. Konstruksjonsansvarlig vil også være tilstede i Vikingskipet for å godkjenne konstruksjoner fortløpende.

Alle konstruksjoner skal være stødige, stabile og bygget i materialer som ikke brenner lett. Lettantennelige stoffer som plastikk, papp og papir tillates ikke som en bærende del av konstruksjonen. Slikt materiell kan dog godkjennes dersom dette er en del av dekorasjonen, og ikke utgjør en vesentlig del av konstruksjonen.

Det er mange kreative sjeler der ute, og mange smarte løsninger har blitt brukt tidligere år. Søk derfor gjerne på internett og se hva andre har gjort tidligere år, med tanke på design og utforming.

Størrelse: Konstruksjonen kan ikke overstige bredden og dybden på den plassen du/dere har fått tildelt. Maks størrelse på konstruksjonen er 80 cm i bredde og 55 cm i dybde. (Konstruksjonen kan ikke være til hinder for kabler o.l. som blir ført på bordradene). For to plasser blir det da 160 cm i bredde, og 55 cm i dybde.

NB: Dette er utvendige mål på konstruksjonen.

I tillegg skal disse reglene følges:

  • Hyller kan ikke komme i konflikt med switchstativene som står på bordplatene. Switchstativ vil alltid ha førsteprioritet ved en eventuell konflikt.
  • For konstruksjoner som har en høyde på over 2 meter over bordraden, skal det søkes om særskilt tillatelse for. Denne sendes til konstruksjon@gathering.org og må inneholde mest mulig informasjon, samt plassen denne skal stå på. Bilder og tegninger er et pluss.
  • Det tillates ikke konstruksjoner over gangpassasjer, mellom bordradene.
  • Det er ikke anledning til å skru fast, feste eller på noen måte ødelegge bordene for en konstruksjon. Man kan heller ikke basere seg på at konstruksjonen kan festes i bordene. Konstruksjonen må være stødig nok til å kunne stå uavhengig.
  • Montering av lysbrytere, lys, vifter og lignende skal være fagmessig utført. Åpenbare feil og/eller dårlige løsninger kan få pålegg om å bli demontert.
  • Skulle en konstruksjon bli plassert midt mellom to paller, slik at bordplaten tar størstedelen av vekten, kan Sikkerhet pålegge krav om forsterkning av bordplaten.
  • Alle konstruksjoner som blir godkjent, vil få et godkjenningsark. Dette arket skal til enhver tid være godt synlig.
  • For alle som skal ha med musikkanlegg, oppfordrer vi til at de er av en slik størrelse at disse kan plasseres i hyllekonstruksjonen. Se de generelle sikkerhetsreglene for veiledninger angående størrelse og så videre.
  • Under arrangementet så vil det bli utført periodisk kontroll av konstruksjonene. Dersom godkjenningsark ikke henger godt synlig, og det ikke er noen i umiddelbar nærhet som kan vise frem dette, kan konstruksjonen bli fratatt sin godkjenning.
  • Konstruksjonen må også fjernes etter TG. Du kan enten ta denne med deg hjem, eller du kan levere den i containeren som blir satt i nordenden av Vikingskipet på søndagen.

 

Dersom konstruksjonen ikke oppfyller alle krav kan konstruksjonsansvarlig hos sikkerhet beslutte at konstruksjonen må bygges om, eller fjernes i sin helhet. Ved tvil på konstruksjonens egnethet kan du/dere ta kontakt med konstruksjon@gathering.org.

Vi oppfordrer alle som skal bruke konstruksjoner, til å ha årets tema i bakhodet når dere gjør alt klart for The Gathering.