Laster...

TG22:Online Combined demo

demoscene

Hva er en demo?

En demo er et kjørbart program som viser grafikk generert i sanntid i samspill med musikk.
Numb Res av cncd & fairlight fra The Gathering 2011 er et godt eksempel.

Les mer her også https://en.wikipedia.org/wiki/Demoscene Det finnes også informasjon og diskusjoner på pouet og demozoo.

Regler

Hvordan deltar jeg?

Du lager en demo, som beskrevet over, for en plattform du selv velger. Vær oppmerksom på at vi dessverre ikke kan støtte alle tenkelige plattformer. Lenger ned i denne teksten finnes en liste over plattformer vi støtter.

Hva skal jeg levere?

Du skal laste opp et arkiv som inneholder alt som trengs for å kjøre demoen. Bruk fortrinnsvis ZIP eller RAR. Det er tillatt å levere inn mer enn et bidrag.

Hvordan vinner jeg?

Vinneren bestemmes av en avstemning blant deltakerne i kombinasjon med en beslutning fra et dommerpanel. Avstemningen teller dobbelt av hva dommerbeslutningen gjør. Begrensninger Det finnes noen begrensninger for konkurransen

Plattformer:

Vi støtter følgende plattformer: Windows 10. (Maskinen vil ha seneste oppdatering av windows, DirectX og drivere installert.) Ubuntu 18.10 (Maskinen vil ha de nyeste grafikkdriverne innstalert. Kontakt Creative om du behøver spesielle biblioteker installert.) Ta gjerne kontakt om du ønsker andre plattformer eller spesielle rammeverk, så ser vi på det!

Hvis du ønsker å levere inn en demo for en annen plattform enn de som er listet over, vennligst ta kontakt med Creative på discord så vi kan se om vi kan få på plass nødvendig infrastruktur for å kjøre demoen. Om vi ikke får til å kjøre demoen, så ber vi om at du leverer inn en video som bekrefter at den fungerer, samt at du gir oss en demonstrasjon så vi kan verifisere.

Størrelsesbegrensning

Det er ingen begrensning på størrelse, men lever inn pen og ryddig kode. Spilletid Demoen skal ikke være lenger enn 5 minutter. Dersom du ønsker å bruke hele tiden bør du ha en veldig interessant demo. Demoen bør være underholdene. Hundrevis av mennesker kommer til å se på konkurransen, men det kan være vanskelig å holde på deres oppmerksomhet.

Testing

Ta kontakt dersom du ønsker å teste demoen før show. Deadline for å levere påbegynt prosjekt Fredag kl.12.00 Deadline for å levere ferdig prosjekt Fredag kl.18.00.

Dette for å gi konkurranseansvarlig oversikt over bidragene, men du kan fremdeles jobbe med demoen frem til Fredag kl.18.00

Om du trenger hjelp ta kontakt creative på discord.