Laster...

Brev fra sikkerhetsansvarlig

Hei foreldre og foresatte.

Jeg heter Ken Robin Sivertsvik og er sikkerhetsansvarlig på The Gathering.

Jeg vil fortelle litt om hvilken bakgrunn jeg har, samt litt om hvordan vi er organisert og hvordan vi drifter vaktholdet under The Gathering.

Hvem er jeg?

Jeg har vært med i crewet på TG siden 1998, stort sett jobbet med sikkerhet alle årene. 8 av disse årene har jeg hatt lederstillinger innen sikkerhet. Ved siden av TG, så har jeg jobbet med sikkerhet på Hove festivalen, flere andre dataparty og egne arrangementer. I tillegg har jeg 8 års erfaring fra operativ tjeneste i forsvaret som befal. Dette er ikke noe som er min primærjobb, dette er noe jeg gjør fordi jeg trives med å jobbe med mennesker, og det å sørge for at andre kan ha trygge og gode rammer rundt seg, slik at de kan konsentrere seg om å nyte opplevelsen.

Nødetater

Vi har arrangert The Gathering i Vikingskipet i over 20 år, så vi kjenner skipet veldig godt. Vi har i alle år hatt et tett og nært samarbeid med Hamar kommune, alle nødetatene på Hamar og Hamar Olympiske Anlegg som drifter Vikingskipet. Brannvesenet holder til i en bygning rett ved Vikingskipet, politiet er støtt og stadig innom for å lære noe nytt og vi har en god dialog med legevakten og kommunelegen på Hamar.

Vårt eget sikkerhetsteam

Sikkerhetsseksjonen på The Gathering kan deles inn i 2 hovedområder; Sikkerhet og Førstehjelp. Til sammen over 100 dyktige personer. Disse er igjen delt inn i 3 skift som jobber hele uken.

Sikkerhet har noen faste poster hvor det gjøres adgangskontroll. Mesteparten av jobben gjøres ute blant deltakerne hvor de går rundt, svarer på spørsmål, prater med deltakerne og gjør sitt beste for at alle trives. Sikkerhet har også ansvaret for å sjekke at alle medbrakte hyllekonstruksjoner er forsvarlig bygget og satt opp.

Førstehjelpsteamet bemanner førstehjelpsstasjonen inne i Vikingskipet. Bakgrunnen til de aller fleste av disse, er fra helsevesenet eller forsvaret. Felles for de, er at de har evnen til å holde hodet kaldt og at de er flinke til å prate med mennesker. De aller fleste hendelser som involverer førstehjelpsteamet, skyldes i stor grad mangel på søvn, næring og som resultat av allergier.

Både Sikkerhet og Førstehjelpsteamet har egne, døgnbemannede kontorer hvor deltakerne kan henvende seg om det er noe. Vi har også et tett samarbeid med Deltagerombudene og Informasjonsdesken slik at vi bistår hverandre raskt om det er behov for svar eller avklaringer.

Forhåndsregler

The Gathering samler over 5000 mennesker i vikingskipet. Selv om vi ønsker at alle er snille og greie, så er det viktig å ta noen forhåndsregler:

  • Ikke la små verdisaker som lommebok, bankkort, usb-pinner, datautstyr o.l. ligge lett tilgjengelig på plassen.
  • Noter ned serienummer/IMEI-nummer på telefonen. Da blir det enklere å stenge denne, om den blir borte.
  • Ha det ryddig på plassen din, da er det ikke så lett at ting blir borte
  • Bli kjent med sidemannen din

Mvh
Ken Robin Sivertsvik
Sikkerhetsansvarlig,
The Gathering