Laster...

The Gathering søker innkjøpsansvarlig!

Vil du bruke påsken i år på å lære noe nytt i sosiale rammer? The Gathering søker ny innkjøpsansvarlig!

Innkjøp på TG

Innkjøp på TG er delt i to større bolker (før og under TG) og et etterarbeid.

  1. Før TG består innkjøp av å planlegge innkjøpet som skal skje under TG, unnagjøre de bestillinger vi får i forkant, og å rådgi/gjennomføre innkjøpene til større prosjekt som merchandise og transport. Disse bestillingene gjøres stort sett med fakturering og bestilt frakt til Vikingskipet eller til Oslo.
  2. Under TG består innkjøp av faste turer til butikker i nærområdet for å skaffe ting og tang som crewene trenger under avvikling. Dette kan være bestillinger som er glemt bestilt i forkant, men oftest er det snakk om supplement og småinnkjøp. Dette organiseres i faste turer hver dag, og innkjøp gjøres med bankkort.
  3. Etter TG skal Økonomi i KANDU, foreningen bak TG, ha utlevert bilag for alle kjøp foretatt med bankkortene, og oversikt over hvilke budsjettposter samtlige innkjøp skal føres på (både før og under TG).

Innkjøpsteamet består av innkjøpsansvarlig og noen crewmedlemmer som bidrar under selve arrangementet.

Arbeidsoppgaver innkjøpsansvarlig

Hovedoppgaven til innkjøpsansvarlig er å gjennomføre innkjøpene før TG, og planlegge/koordinere innkjøpene som skal skje under TG i forkant. Under selve arrangementet består det av å koordinere teamet (medlemmene gjennomfører selve kjøpene).

Innkjøpsansvarlig har et særlig ansvar for å sørge for at teamet arbeider innenfor de økonomiske retningslinjene, og at de bilagene og oversiktene som trengs av Økonomi i KANDU leveres komplette og i tide.

Innkjøpsansvarlig samarbeider mye med Økonomi i KANDU før og under arrangementet, i tillegg til å samarbeide tett med Logistikk og HOA. Økonomi samarbeider også tett med KANDUs generalsekretær.
Om det er ting du ikke kan eller vil lære så blir det gitt opplæring!

Vervet er frivillig.

Send inn en søknad til scionelf(at)gmail(dot)com. Søknadene behandles fortløpende.